Careers

raw_career

At Raya Airways, our people are our strength and pride.  We currently employ more than 300 staff located in various locations in West and East Malaysia.   In an industry as robust as where we are in, we rely heavily on experience and expertise and we believe in hiring the best at every level of employment.  As a company with a vision to dominate the skies, we need talents to be on board with us, so we can together, fly high.

Drop us your resume at recruitment@rayaairways.com and be part of the Raya Airways team.

Open Positions

Aviation Security Warden

Kelayakan:

  • Warganegara Malaysia.
  • Kelulusan akademik sekurang-kurangnya SPM (lulus Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris & Matematik).
  • Boleh berkomunikasi, membaca dan menulis di dalam Bahasa Malaysia dan fasih di dalam Bahasa Inggeris adalah satu kelebihan.
  • Keutamaan diberikan kepada calon-calon yang mempunyai sekurang-kurangnya 2 tahun pengalamandalam bidang Keselamatan Awam atau Keselamatan Penerbangan.
  • Bekas Tentera / Polis digalakkan memohon.
  • Mempunyai keadaan fizikal dan kesihatan mental yang baik.
  • Mampu bekerja mengikut syif.
  • Tidak mempunyai rekod jenayah.
  • Boleh mula bekerja dengan serta-merta.